ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

اینکونل

اینکونل

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 500,000

میانگین عمده بار: 515,000

اینکونل یکی ديگر از آلیاژهای نیکل است. نیکل و کروم ترکیبات اصلی این آلیاژ هستند. سایر ترکیبات آن شامل کربن، کبالت، تیتانیوم، مولیبیدن و نیوبیوم می باشد. این آلیاژ در دماهای بالا مقاومت مطلوبی دارد. همچنین به خاطر دارا بودن کروم، نسبت به خوردگی هم مقاوم است. اینکونل در برابر اسیدهایی مانند فسفر، نیتریک اسید، هیدروکلریک و گوگرد مقاوم بوده و در محیط هایی که با این نوع اسید ها در ارتباط هستند کارایی زیادی دارد. در اسلحه سازی از اینکونل استفاده می کنند. در سایر صنایع از جمله صنایع خودروسازي، هوافضا، دفاعی، غذایی، سکوهای نفتی، شیرآلات هم کاربرد دارد. برای پردازش شیمیایی و پتروشیمی، قطعاتی که در آنها مواجهه با فشار زیاد مکانیکی و آب دریا مورد نیاز است، مشعل سیستم های نفتی دریایی، توربین های گاز، موتورهای راکتی، تجهیزات کنترل آلودگی و راکتورهای هسته ای هم از این آلیاژ کمک می گیرند

بیشتر