ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 316

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

65,000

65,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

85,000

85,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

72,000

72,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/01/04

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

80,000

80,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

27,000

27,000

01/12/29

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

70,000

70,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

01/12/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

25,000

25,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

75,000

75,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

102,000

102,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

76,000

76,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

73,000

73,000

01/12/14

مشاهده