ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 304

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

نگین فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

37,000

37,000

01/03/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

34,000

34,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

36,000

36,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

39,000

39,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/03/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

43,000

43,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

38,000

38,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

35,000

35,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

35,000

35,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

42,000

42,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

37,000

37,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

36,000

36,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

36,200

36,200

01/03/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

41,000

41,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران اصغری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

37,000

37,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

40,000

40,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

35,000

35,000

01/03/04

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

38,000

38,000

01/03/04

مشاهده