ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

سفاله استیل 430

سفاله استیل 430

تاریخ بروزرسانی : 03/04/05

میانگین خرده بار: 16,500

میانگین عمده بار: 18,667

سفاله استیل 430 به ضایعات براده حاصل از عملیات ماشین کاری یا تراشکاری روی این فلز گفته می شود که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند.‌ برای آشنایی بیشتر به توضیحات ضایعات استیل 430 مراجعه نمایید

بیشتر