ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فولاد منگنز/ هادفیلد

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

17,500

17,500

01/02/29

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

17,500

17,500

01/02/28

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

15,000

15,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/02/28

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

19,500

19,500

01/02/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

17,700

17,700

01/02/20

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

17,500

17,500

01/02/18

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/02/17

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/02/16

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

18,000

18,000

01/02/11

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

18,000

18,000

01/02/11

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

13,000

13,000

01/02/06

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

14,000

14,000

01/01/22

مشاهده

بنگاه فرهاد

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

00/10/23

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

00/09/29

مشاهده