ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل هندی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

01/03/05

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

16,000

16,000

01/02/31

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/02/16

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/02/14

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

01/02/05

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/01/22

مشاهده

بنگاه عابدی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/01/21

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,000

11,000

00/09/29

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/09/13

مشاهده