ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 420

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,000

16,000

01/03/05

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

01/03/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

17,500

17,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,800

14,800

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

17,000

17,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

18,500

18,500

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

01/02/31

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

01/02/31

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

15,000

15,000

01/02/30

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/02/16

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/01/25

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

12,500

12,500

01/01/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

00/11/26

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

00/09/29

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/09/13

مشاهده