ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 420

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

02/09/19

مشاهده

پارس استیل

تهران - قدس

تهران

23,000

23,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

02/09/18

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

29,500

29,500

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

20,000

20,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/09/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

28,000

28,000

02/08/11

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

17,000

17,000

02/08/10

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

02/07/30

مشاهده

آذران استیل

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

25,000

25,000

02/07/28

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

25,000

25,000

02/07/11

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

02/05/07

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/03/03

مشاهده

فلزات رنگی امیر رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

02/02/12

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/01/14

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/12

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

24,000

24,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

01/10/26

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

20,700

20,700

01/07/13

مشاهده