نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/06/29
تهران
98/06/29
اصفهان
98/06/29
فارس
98/06/28
تهران
98/06/28
تهران
98/06/28
خراسان رضوی
98/06/27
خراسان رضوی
98/06/27
تهران
98/06/27
اصفهان
98/06/27
تهران
98/06/27
همدان
98/06/27
تهران
98/06/27
خراسان رضوی
98/06/27
مرکزی
98/06/26
تهران
98/06/25
تهران
98/06/25
زنجان
98/06/25
تهران
98/06/25
تهران
98/06/25
تهران
98/06/24
قیمت های خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر
در بازه زمانی 98/6/26 تا 98/6/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
8,730
10,000
13,870
18,000
5,530
6,000
6,030
6,600
6,250
7,000
80,000
80,000
77,000
80,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی