نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
98/03/02
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
همدان
98/03/01
خراسان رضوی
98/03/01
فارس
98/03/01
تهران
98/03/01
فارس
98/03/01
تهران
98/03/01
فارس
98/02/31
خراسان رضوی
98/02/31
فارس
98/02/31
تهران
98/02/31
تهران
98/02/31
همدان
98/02/31
اصفهان
98/02/31
چهارمحال و بختیاری
98/02/31
تهران
98/02/31
زنجان
98/02/30
آذربایجان غربی
98/02/30
تهران
98/02/30
آذربایجان غربی
98/02/30
قیمت های خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
10,950
12,000
14,420
16,500
7,000
7,000
6,930
7,100
7,080
7,300
-
-
67,500
80,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی