نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
98/04/31
تهران
98/04/30
خراسان رضوی
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
اصفهان
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
زنجان
98/04/29
اصفهان
98/04/29
اصفهان
98/04/29
تهران
98/04/29
خراسان رضوی
98/04/28
خراسان رضوی
98/04/27
تهران
98/04/27
آذربایجان غربی
98/04/29
قم
98/04/26
مرکزی
98/04/26
قیمت های خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر
در بازه زمانی 98/4/28 تا 98/4/31
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
9,380
10,000
14,000
15,000
6,500
6,500
6,580
6,800
6,630
7,000
-
-
67,500
80,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی