ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل و سایر فلزات

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

00/08/06

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

00/08/06

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

00/08/06

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

00/08/06

مشاهده

بنگاه شیخ زاده

هرمزگان - قشم

00/08/06

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

00/08/05

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

00/08/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

00/08/05

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

00/08/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

00/08/05

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

00/08/05

مشاهده