ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آسیابی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

01/02/26

مشاهده

گروه صنعتي مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

222,000

222,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

01/02/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

223,000

223,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

220,000

220,000

01/02/11

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

01/02/05

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/01/29

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

01/01/05

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

204,000

204,000

00/12/09

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

200,000

200,000

00/11/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

193,000

193,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

218,000

218,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

222,000

222,000

00/09/30

مشاهده

نوین مس

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/08/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی صداقت

همدان - همدان

همدان

186,000

186,000

00/05/17

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

173,000

173,000

00/05/06

مشاهده