ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آسیابی

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

315,000

315,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

320,000

320,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

310,000

310,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

318,000

318,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

328,000

328,000

02/07/02

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

335,000

335,000

02/07/01

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

310,000

310,000

02/06/30

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

327,000

327,000

02/06/19

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/06/15

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

295,000

295,000

02/05/18

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

313,000

313,000

02/05/08

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

360,000

360,000

02/04/24

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/04/03

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

340,000

340,000

02/03/25

مشاهده

صنایع مس رضایی

زنجان - زنجان

زنجان

320,000

320,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/01/26

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

02/01/24

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

227,000

227,000

01/09/17

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

193,000

193,000

00/11/06

مشاهده