ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات دم قیچی برنج

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

179,000

179,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

180,000

180,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

168,000

168,000

01/03/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

188,000

188,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

173,000

173,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

165,000

165,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

172,000

172,000

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

182,000

182,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

185,000

185,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

166,000

166,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

173,000

173,000

01/02/31

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

168,000

168,000

01/02/31

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

159,500

159,500

01/02/30

مشاهده

آخوندی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

165,000

165,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

174,000

174,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

155,000

155,000

01/02/13

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

160,000

160,000

01/02/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

160,000

160,000

01/01/27

مشاهده

بنگاه سجاد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

168,000

168,000

01/01/25

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

00/11/17

مشاهده

فلزات نگین غرب

تهران - قدس

تهران

170,000

170,000

00/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

138,500

138,500

00/11/06

مشاهده