ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

125,000

125,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

130,000

130,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

118,000

118,000

00/08/06

مشاهده

پارس برنج شرق

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

130,000

130,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

127,000

127,000

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

125,000

125,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

133,000

133,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

130,000

130,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

116,000

116,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

133,000

133,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

124,000

124,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

134,000

134,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

135,000

135,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

128,000

128,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگی خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

120,000

120,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

119,000

119,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

120,000

120,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

115,000

115,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

123,000

123,000

00/08/04

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

128,000

128,000

00/08/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

118,000

118,000

00/08/04

مشاهده