ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

158,000

158,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

156,000

156,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

153,000

153,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

158,000

158,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه حیدری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

150,000

150,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

159,000

159,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

147,300

147,300

01/07/08

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

155,000

155,000

01/07/08

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

156,000

156,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

151,000

151,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

157,000

157,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

162,000

162,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

150,000

150,000

01/07/07

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

150,000

150,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

153,000

153,000

01/07/06

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

153,000

153,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

150,000

150,000

01/07/05

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

142,000

142,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

149,000

149,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

145,000

145,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

155,000

155,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

158,000

158,000

01/07/01

مشاهده