ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

131,000

131,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

138,000

138,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

120,000

120,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

134,000

134,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

133,000

133,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

136,000

136,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

135,000

135,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

135,000

135,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

137,000

137,000

00/08/05

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

126,000

126,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

138,000

138,000

00/08/05

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

127,000

127,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

135,000

135,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

130,000

130,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

128,500

128,500

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

134,000

134,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

125,000

125,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

136,000

136,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

125,000

125,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه حیدری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

130,000

130,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

134,000

134,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

135,000

135,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

132,500

132,500

00/08/03

مشاهده