ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

245,000

245,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

220,000

220,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

212,000

212,000

02/01/09

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

245,000

245,000

02/01/09

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

205,000

205,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

217,000

217,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

215,000

215,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

225,000

225,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

235,000

235,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

180,000

180,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

230,000

230,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

205,000

205,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

190,000

190,000

02/01/09

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

190,000

190,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

232,000

232,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

210,000

210,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

199,000

199,000

02/01/08

مشاهده