ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

166,000

166,000

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

165,000

165,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

164,000

164,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

165,000

165,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

172,000

172,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

160,000

160,000

01/03/05

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

163,000

163,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

161,000

161,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

172,000

172,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

158,000

158,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

125,000

125,000

01/03/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

173,000

173,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

164,000

164,000

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

165,000

165,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

170,000

170,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

165,000

165,000

01/03/04

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

150,000

150,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

160,000

160,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

161,000

161,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

161,000

161,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

163,000

163,000

01/03/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/03/04

مشاهده