ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/07/07

مشاهده

آرین برند

اصفهان - اصفهان

اصفهان

310,000

310,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

310,000

310,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

315,000

315,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

315,000

315,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

310,000

310,000

02/07/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

305,000

305,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

327,000

327,000

02/07/06

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

320,000

320,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

300,000

300,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

320,000

320,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

325,000

325,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

310,000

310,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

315,000

315,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

330,000

330,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

325,000

325,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه آراز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

320,000

320,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

310,000

310,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

310,000

310,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

315,000

315,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

310,000

310,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

316,000

316,000

02/07/03

مشاهده