ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

317,000

317,000

02/01/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

311,000

311,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/01/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

260,000

260,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

290,000

290,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

290,000

290,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

300,000

300,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

290,000

290,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

270,000

270,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

290,000

290,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

270,000

270,000

02/01/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

320,000

320,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

02/01/04

مشاهده

فلزات امین

تهران - تهران

تهران

322,000

322,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

310,000

310,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه فارس

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/04

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

310,000

310,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسلمی

کهکیلویه و بویر احمد - کهگیلویه

کهکیلویه و بویر احمد

270,000

270,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

295,000

295,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

270,000

270,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

240,000

240,000

02/01/02

مشاهده