ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خواجه ای

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

203,200

203,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

217,000

217,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

218,000

218,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

210,000

210,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

215,000

215,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه آراز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

211,000

211,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

213,000

213,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عدل

یزد - تفت

یزد

215,000

215,000

01/03/04

مشاهده

گروه صنعتي مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

222,000

222,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

212,000

212,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

212,000

212,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/03/04

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

218,000

218,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

208,000

208,000

01/03/04

مشاهده

فروشگاه فارس

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

01/03/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

219,000

219,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

200,000

200,000

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

219,000

219,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

01/03/03

مشاهده