ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

مس ذوبی

مس ذوبی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 436,515

میانگین عمده بار: 454,500

مس ذوبی شامل ضایعاتی می شود که درصد خلوص مس کمتری دارند. این نوع ضایعات دارای حداقل 96 درصد خلوص هستند. ضایعات مسی که ممکن است دارای مقداری ناخالصی سطحی و یا ذاتی باشند برای ذوب در کوره ها و کاربرد های آندی استفاده می شوند. این ضایعات برای تولید کاتد مس مناسب نیستند. همچنین برای مفتول سازی مس هم به کار نمی روند زیرا مفتول نیاز به خلوص بالا دارد تا رسانایی الکتریکی آن مناسب باشد. سیم سوخته مسی، ظروف مسی، مس قلعدار، قطعات و براده و صفحه مسی، رادیات مسی، لوله مسی را می توان در گروه مس ذوبی دسته بندی کرد.

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر