ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

180,000

180,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

205,000

205,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

245,000

245,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

190,000

190,000

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

02/01/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

160,000

160,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

195,000

195,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

150,000

150,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

200,000

200,000

01/12/28

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

190,000

190,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

170,000

170,000

01/12/27

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

200,000

200,000

01/12/27

مشاهده

تولیدی خلج

همدان - همدان

همدان

235,000

235,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

220,000

220,000

01/12/25

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

195,000

195,000

01/12/24

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

250,000

250,000

01/12/18

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

230,000

230,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

300,000

300,000

01/12/13

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

270,000

270,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

285,000

285,000

01/12/12

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

314,000

314,000

01/12/10

مشاهده