ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

125,000

125,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

138,000

138,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

147,000

147,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

128,000

128,000

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

128,000

128,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

132,000

132,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

133,000

133,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

134,000

134,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

131,000

131,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

130,000

130,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگی خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

00/08/04

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

139,000

139,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه شاهنظری

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

130,000

130,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

120,000

120,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

132,000

132,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

135,000

135,000

00/08/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

130,000

130,000

00/08/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

137,000

137,000

00/08/03

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

132,000

132,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

125,000

125,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات حامد درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

135,000

135,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

130,000

130,000

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

125,000

125,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

136,000

136,000

00/08/02

مشاهده