ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

145,000

145,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

110,000

110,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

156,000

156,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/09

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

155,000

155,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

150,000

150,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

140,000

140,000

01/07/07

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

156,000

156,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

150,000

150,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

156,000

156,000

01/07/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/07/05

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

142,000

142,000

01/07/05

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

142,250

142,250

01/07/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

156,000

156,000

01/07/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

150,000

150,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

152,000

152,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

146,000

146,000

01/07/03

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

150,000

150,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه جلیلی

زنجان - زنجان

زنجان

150,000

150,000

01/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

145,000

145,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

158,000

158,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

138,000

138,000

01/06/30

مشاهده