ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

185,000

185,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

195,000

195,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

193,000

193,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

180,000

180,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

193,000

193,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

187,000

187,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

193,000

193,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

196,000

196,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

193,000

193,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

190,000

190,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

197,000

197,000

00/08/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

مرکزی - اراک

مرکزی

195,000

195,000

00/08/05

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

196,000

196,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مس ستاری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

198,000

198,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

196,000

196,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

185,000

185,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

185,000

185,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

190,000

190,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه شاهنظری

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

190,000

190,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

182,000

182,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

196,000

196,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

194,000

194,000

00/08/04

مشاهده