نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
98/04/31
تهران
98/04/30
خراسان رضوی
98/04/30
تهران
98/04/30
قزوین
98/04/30
تهران
98/04/30
اصفهان
98/04/30
اصفهان
98/04/30
آذربایجان شرقی
98/04/30
آذربایجان غربی
98/04/30
خراسان رضوی
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
مازندران
98/04/30
همدان
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
آذربایجان غربی
98/04/30
فارس
98/04/30
تهران
98/04/30
گیلان
98/04/30
مازندران
98/04/30
تهران
98/04/30
قیمت های خرید ضایعات مس و برنج
در بازه زمانی 98/4/28 تا 98/4/31
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
62,290
65,000
61,500
64,000
56,230
60,000
53,500
58,000
54,300
60,000
53,080
57,000
43,270
47,500
42,000
45,500
43,700
47,000
42,080
45,500
35,850
40,000
42,440
45,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی