نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
98/03/02
تهران
98/03/02
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
خوزستان
98/03/01
همدان
98/03/01
همدان
98/03/01
آذربایجان شرقی
98/03/01
خراسان رضوی
98/03/01
فارس
98/03/01
تهران
98/03/01
اصفهان
98/03/01
قزوین
98/03/01
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
همدان
98/03/01
اصفهان
98/03/01
تهران
98/02/31
فارس
98/02/31
خراسان رضوی
98/02/31
فارس
98/02/31
تهران
98/02/31
آذربایجان شرقی
98/02/31
اصفهان
98/02/31
قیمت های خرید ضایعات مس و برنج
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
68,710
71,000
68,410
70,000
62,500
66,000
58,820
62,000
60,680
67,000
58,260
62,000
47,370
50,000
46,300
49,000
47,500
49,000
44,670
49,000
39,350
41,500
45,130
47,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی