نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/06/29
اصفهان
98/06/29
آذربایجان شرقی
98/06/29
تهران
98/06/29
اصفهان
98/06/29
اصفهان
98/06/29
تهران
98/06/29
همدان
98/06/29
آذربایجان شرقی
98/06/29
اصفهان
98/06/28
تهران
98/06/28
فارس
98/06/28
تهران
98/06/28
فارس
98/06/28
تهران
98/06/28
تهران
98/06/28
اصفهان
98/06/28
همدان
98/06/28
تهران
98/06/28
خراسان رضوی
98/06/28
قیمت های خرید ضایعات مس و برنج
در بازه زمانی 98/6/26 تا 98/6/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
61,400
64,000
60,640
63,000
58,560
62,000
55,050
57,000
53,630
57,000
53,500
56,000
48,670
50,000
42,700
46,500
41,730
46,300
43,360
45,800
41,670
44,000
36,710
38,000
42,000
42,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی