ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس و برنج

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

00/08/06

مشاهده

بنگاه زمانی فرد

کرمان - کرمان

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

00/08/06

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

00/08/06

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

00/08/06

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

00/08/06

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

00/08/06

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

00/08/06

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

00/08/06

مشاهده

پارس برنج شرق

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

00/08/06

مشاهده