ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات زینک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه عبدلی

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

72,000

72,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

65,000

65,000

00/08/03

مشاهده

ذوب فلزات علوی

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

00/08/03

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

73,000

73,000

00/08/03

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

68,000

68,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

62,000

62,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

68,000

68,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

72,000

72,000

00/08/03

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

65,000

65,000

00/08/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

68,000

68,000

00/08/02

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

70,000

70,000

00/08/02

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

63,000

63,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

73,000

73,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

65,000

65,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

70,000

70,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

72,000

72,000

00/07/29

مشاهده