ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات زینک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

70,000

70,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

69,000

69,000

01/02/27

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/02/27

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

01/02/27

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/02/27

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

66,000

66,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/02/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

72,000

72,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه موسوی

قم - قم

قم

70,000

70,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

68,000

68,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

72,000

72,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

73,000

73,000

01/02/25

مشاهده