ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

54,000

54,000

02/01/06

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

63,000

63,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

48,000

48,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

49,000

49,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

43,000

43,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

48,000

48,000

02/01/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

47,000

47,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

58,000

58,000

02/01/04

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

58,000

58,000

02/01/04

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

63,000

63,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/01/04

مشاهده