ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

51,000

51,000

01/04/15

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

47,000

47,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

51,000

51,000

01/04/15

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

43,000

43,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه پادنا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,000

45,000

01/04/15

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

40,000

40,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/04/15

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

49,000

49,000

01/04/15

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

46,400

46,400

01/04/15

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

56,000

56,000

01/04/15

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

46,000

46,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/04/15

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

47,000

47,000

01/04/14

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

51,000

51,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

52,000

52,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

50,000

50,000

01/04/14

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

40,000

40,000

01/04/14

مشاهده