ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

39,900

39,900

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

47,000

47,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

48,000

48,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

39,000

39,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

37,000

37,000

00/08/06

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

45,000

45,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

46,000

46,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

41,000

41,000

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

48,000

48,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

45,550

45,550

00/08/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

52,000

52,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه شیخ زاده

هرمزگان - قشم

هرمزگان

35,000

35,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

48,000

48,000

00/08/06

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

36,000

36,000

00/08/05

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

44,000

44,000

00/08/05

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

41,000

41,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

41,000

41,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

46,000

46,000

00/08/05

مشاهده