ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی آلومینیوم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

41,000

41,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

38,000

38,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

32,000

32,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

33,000

33,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

00/08/06

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

38,000

38,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

34,000

34,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

35,000

35,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

39,000

39,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

41,500

41,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

36,000

36,000

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

46,000

46,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

30,200

30,200

00/08/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

40,550

40,550

00/08/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

39,000

39,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه شیخ زاده

هرمزگان - قشم

هرمزگان

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده