ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

43,000

43,000

01/07/09

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

32,000

32,000

01/07/09

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

36,000

36,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

35,000

35,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

35,000

35,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

41,000

41,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

33,000

33,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

38,000

38,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

38,000

38,000

01/07/09

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

30,000

30,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

38,000

38,000

01/07/09

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

39,000

39,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

35,000

35,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

36,600

36,600

01/07/08

مشاهده