ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/09/18

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

64,000

64,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه حیدر عزیزی

زنجان - زنجان

زنجان

60,000

60,000

02/09/18

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

61,000

61,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

تولیدی ماهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

02/09/18

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

50,000

50,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

63,000

63,000

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه تهران ثمری

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

61,000

61,000

02/09/18

مشاهده

آرین برند

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

45,000

45,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

57,000

57,000

02/09/18

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

62,000

62,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

60,000

60,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

57,000

57,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه بِزالکو

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

57,000

57,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

50,000

50,000

02/09/18

مشاهده