ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

63,000

63,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگی رحیمی

تهران - ری

تهران

65,000

65,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

59,000

59,000

00/08/03

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

00/08/03

مشاهده

آلوم اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

64,500

64,500

00/08/03

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

54,000

54,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

51,200

51,200

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

64,000

64,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

58,000

58,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

61,000

61,000

00/08/03

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

54,000

54,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

58,000

58,000

00/08/03

مشاهده

ذوب فلزات علوی

مرکزی - اراک

مرکزی

63,000

63,000

00/08/03

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

00/08/03

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی رضا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

62,500

62,500

00/08/03

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

63,000

63,000

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

تهران

56,000

56,000

00/08/03

مشاهده