ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

61,300

61,300

01/04/10

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

67,000

67,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

68,000

68,000

01/04/10

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

70,800

70,800

01/04/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

69,000

69,000

01/04/10

مشاهده

آلیاژسازان نقش جهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ماهان

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

68,000

68,000

01/04/10

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/04/10

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

68,000

68,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

60,000

60,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

69,000

69,000

01/04/09

مشاهده