ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پیستون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب آلومینیوم برادران میرزایی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

65,000

65,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

55,300

55,300

00/08/06

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

61,000

61,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

65,000

65,000

00/08/06

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

55,000

55,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

56,000

56,000

00/08/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

66,000

66,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

66,000

66,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

59,000

59,000

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

00/08/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

50,000

50,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خدادادی

همدان - ملایر

همدان

64,000

64,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

62,000

62,000

00/08/06

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

58,000

58,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

62,000

62,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

65,000

65,000

00/08/05

مشاهده