ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

42,000

42,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

36,000

36,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

35,000

35,000

01/02/27

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

35,000

35,000

01/02/27

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

27,000

27,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

40,000

40,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه بهزادی

تهران - ری

تهران

41,000

41,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/02/26

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

25,000

25,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه موسوی

قم - قم

قم

34,000

34,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

35,000

35,000

01/02/26

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

45,000

45,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

36,000

36,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

30,000

30,000

01/02/25

مشاهده