ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

32,000

32,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

00/08/03

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

37,000

37,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

29,000

29,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

24,000

24,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

30,000

30,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

26,000

26,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

28,000

28,000

00/08/03

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

41,000

41,000

00/08/03

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/08/03

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

00/08/03

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

42,000

42,000

00/08/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

34,000

34,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

32,000

32,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

44,000

44,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

29,000

29,000

00/08/02

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

00/08/02

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

39,800

39,800

00/08/02

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

40,000

40,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

00/07/29

مشاهده