نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/06/29
تهران
98/06/29
اصفهان
98/06/29
تهران
98/06/29
اصفهان
98/06/29
تهران
98/06/29
همدان
98/06/29
اصفهان
98/06/28
تهران
98/06/28
فارس
98/06/28
تهران
98/06/28
تهران
98/06/28
تهران
98/06/28
فارس
98/06/28
تهران
98/06/28
اصفهان
98/06/28
همدان
98/06/28
تهران
98/06/28
تهران
98/06/28
خراسان رضوی
98/06/28
تهران
98/06/28
خراسان رضوی
98/06/27
قیمت های خرید ضایعات آلومینیوم
در بازه زمانی 98/6/26 تا 98/6/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
16,470
17,000
19,730
20,000
10,540
12,000
17,260
18,600
17,110
18,500
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی