نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
98/03/02
اصفهان
98/03/02
تهران
98/03/02
تهران
98/03/01
خوزستان
98/03/01
همدان
98/03/01
همدان
98/03/01
فارس
98/03/01
تهران
98/03/01
مازندران
98/03/01
قزوین
98/03/01
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
همدان
98/03/01
اصفهان
98/03/01
تهران
98/02/31
فارس
98/02/31
خراسان رضوی
98/02/31
فارس
98/02/31
تهران
98/02/31
قیمت های خرید ضایعات آلومینیوم
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
20,000
21,700
22,790
24,000
13,610
15,000
21,170
23,200
21,050
23,200
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی