ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

01/11/15

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

01/11/15

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

01/11/15

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

01/11/15

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

01/11/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

01/11/15

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

01/11/15

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

01/11/15

مشاهده

تولیدی ذامکو

تهران - تهران

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی رضوانی

اصفهان - اصفهان

01/11/15

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

01/11/15

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/11/15

مشاهده

بنگاه ساجدی

فارس - شیراز

01/11/15

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

01/11/15

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

01/11/15

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

01/11/15

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

01/11/15

مشاهده

بنگاه معصومی

تهران - پردیس

01/11/15

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

01/11/15

مشاهده