ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم

نام مرکز
بروزرسانی

نگین فلز

خراسان رضوی - مشهد

01/03/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

01/03/05

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

01/03/05

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

01/03/05

مشاهده

انبار کارتن البرز

البرز - فردیس

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

01/03/05

مشاهده

بنگاه خواجه ای

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزالکو

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

01/03/05

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده