ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

محصولات لاستیک

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع

محصولات کاغذ و کارتن

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

محصولات شیشه

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع