ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

محصولات فولاد و چدن

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصولات مس و برنج

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصولات سرب و روی

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

محصولات استیل و سایر فلزات

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸