ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

محصولات فولاد و چدن

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

محصولات مس و برنج

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

محصولات سرب و روی

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

محصولات استیل و سایر فلزات

میانگین قیمت فروش خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع