ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

ضایعات باتری و UPS

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

ضایعات سیم و کابل

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

ضایعات لوازم و قطعات برقی

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

ضایعات حاوی فلزات گرانبها

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار