ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

ضایعات لاستیک

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

ضایعات کاغذ و کارتن

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

ضایعات شیشه

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

ضایعات چوب و تخته

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار