ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

ضایعات لاستیک

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

ضایعات کاغذ و کارتن

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

ضایعات شیشه

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

ضایعات چوب و تخته

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار