ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/02/29

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

12,400

12,400

01/02/29

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

13,300

13,300

01/02/28

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

13,600

13,600

01/02/28

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/02/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/02/27

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

13,200

13,200

01/02/26

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

12,000

12,000

01/02/24

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

13,500

13,500

01/02/24

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

12,200

12,200

01/02/23

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/02/22

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

13,700

13,700

01/02/22

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه فلزات صادقی

تهران - رباط کریم

تهران

12,000

12,000

01/02/19

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

12,600

12,600

01/02/18

مشاهده

شرکت سپهر فولاد لنجان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/16

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,700

10,700

01/02/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/02/04

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

12,700

12,700

01/01/21

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/01/15

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/01/05

مشاهده