ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,200

12,200

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

11,200

11,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,600

12,600

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

10,000

10,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,300

13,300

01/11/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,700

12,700

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

12,900

12,900

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

12,850

12,850

01/11/12

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

12,770

12,770

01/11/12

مشاهده

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

13,900

13,900

01/11/12

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,230

11,230

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

11,700

11,700

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه هاشمیان

آذربایجان غربی - نقده

آذربایجان غربی

11,000

11,000

01/11/11

مشاهده

انبار بوتان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

01/11/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده