ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,400

12,400

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,400

14,400

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,500

13,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

15,500

15,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,000

15,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/03/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/03/15

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,500

13,500

02/03/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,500

12,500

02/03/14

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

13,500

13,500

02/03/13

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,500

15,500

02/03/13

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

15,000

15,000

02/03/13

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,100

16,100

02/03/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

14,000

14,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,500

12,500

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

15,900

15,900

02/03/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

12,500

12,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,200

13,200

02/03/11

مشاهده