ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پیام جنوب

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,900

10,900

01/03/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,000

12,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

11,600

11,600

01/03/05

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

12,250

12,250

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,200

11,200

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,300

11,300

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

10,200

10,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

10,920

10,920

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

11,400

11,400

01/03/05

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

11,500

11,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

11,300

11,300

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

11,600

11,600

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,300

11,300

01/03/04

مشاهده

فولاد آذر غلطک

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

12,670

12,670

01/03/04

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/03/04

مشاهده

فولاد البرز غرب ابهر

زنجان - ابهر

زنجان

11,500

11,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

9,700

9,700

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

11,800

11,800

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,700

10,700

01/03/04

مشاهده