ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

14,600

14,600

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/01/03

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

13,000

13,000

02/01/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/01/01

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,500

15,500

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

01/12/28

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

15,300

15,300

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,700

15,700

01/12/27

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,800

14,800

01/12/25

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

12,700

12,700

01/12/25

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,200

14,200

01/12/25

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/12/25

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,200

12,200

01/12/24

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

14,900

14,900

01/12/24

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,100

15,100

01/12/23

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,000

14,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/12/22

مشاهده