ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

14,000

14,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,800

12,800

01/02/27

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,500

12,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,200

13,200

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/02/27

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

14,200

14,200

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,500

12,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,800

13,800

01/02/27

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

01/02/27

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

13,200

13,200

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

13,600

13,600

01/02/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/02/27

مشاهده

آهن آلات حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

14,500

14,500

01/02/26

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

14,300

14,300

01/02/26

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

01/02/26

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,000

13,000

01/02/26

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

13,500

13,500

01/02/25

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

13,650

13,650

01/02/25

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

12,800

12,800

01/02/25

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

14,500

14,500

01/02/25

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

01/02/25

مشاهده