ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله ورق روغنی

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

15,600

15,600

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,000

15,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

15,500

15,500

02/07/03

مشاهده

اکسین فیدار کارون

البرز - کرج

البرز

17,500

17,500

02/07/03

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

16,000

16,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,700

15,700

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/07/02

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,700

15,700

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

16,100

16,100

02/07/02

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

تهران

16,100

16,100

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/07/01

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/07/01

مشاهده

کیان صنعت ذوب

تهران - شهریار

تهران

15,900

15,900

02/07/01

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/07/01

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

16,400

16,400

02/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,100

16,100

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,900

14,900

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

15,600

15,600

02/06/30

مشاهده

ضایعات آهن قاسم باقریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,700

14,700

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,900

15,900

02/06/30

مشاهده