ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

9,700

9,700

01/09/06

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

9,690

9,690

01/09/06

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

10,400

10,400

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

10,350

10,350

01/09/06

مشاهده

بنگاه هاشمیان

آذربایجان غربی - نقده

آذربایجان غربی

8,000

8,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,300

9,300

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,800

9,800

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,300

9,300

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,100

9,100

01/09/05

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

9,400

9,400

01/09/05

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

8,500

8,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

8,800

8,800

01/09/05

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

8,500

8,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,500

8,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,450

10,450

01/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

9,500

9,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

8,600

8,600

01/09/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,650

10,650

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,300

9,300

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

10,200

10,200

01/09/05

مشاهده