ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پیام جنوب

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

12,700

12,700

01/03/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,300

12,300

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

10,500

10,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

11,500

11,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,800

10,800

01/03/05

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

10,800

10,800

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

12,400

12,400

01/03/05

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

12,350

12,350

01/03/05

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

12,250

12,250

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,700

11,700

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

11,400

11,400

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

12,250

12,250

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,500

11,500

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

10,550

10,550

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,510

11,510

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

11,600

11,600

01/03/05

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,600

11,600

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

12,500

12,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران اصغری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/03/04

مشاهده