ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

9,700

9,700

01/09/18

مشاهده

بنگاه علی جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

01/09/18

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

10,000

10,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/17

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

9,100

9,100

01/09/17

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/09/17

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,000

9,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,200

10,200

01/09/17

مشاهده

نگین فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,800

9,800

01/09/17

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,100

11,100

01/09/17

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

10,700

10,700

01/09/17

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

9,800

9,800

01/09/17

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

10,800

10,800

01/09/17

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

9,600

9,600

01/09/16

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,500

9,500

01/09/16

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/09/16

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,800

9,800

01/09/16

مشاهده

انبار ضایعات نعیمی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

9,700

9,700

01/09/16

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,300

9,300

01/09/16

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,200

9,200

01/09/16

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,100

10,100

01/09/16

مشاهده