ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

10,210

10,210

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

00/08/06

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

10,100

10,100

00/08/06

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

9,500

9,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,100

10,100

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

9,600

9,600

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

00/08/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

00/08/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

11,100

11,100

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

9,900

9,900

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,300

9,300

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

10,000

10,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,200

10,200

00/08/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

11,200

11,200

00/08/05

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

10,500

10,500

00/08/05

مشاهده

آهن 95

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

11,300

11,300

00/08/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

00/08/05

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/08/05

مشاهده