ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

11,100

11,100

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/04/10

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,200

11,200

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,500

10,500

01/04/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

10,600

10,600

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

10,200

10,200

01/04/09

مشاهده

پیام جنوب

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,800

10,800

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,700

10,700

01/04/09

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

11,050

11,050

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,200

11,200

01/04/09

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,450

11,450

01/04/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,400

11,400

01/04/08

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,400

11,400

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

9,700

9,700

01/04/08

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,600

11,600

01/04/08

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

10,500

10,500

01/04/08

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,400

11,400

01/04/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

10,400

10,400

01/04/08

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

11,500

11,500

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,800

10,800

01/04/08

مشاهده