ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

14,800

14,800

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,600

12,600

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

14,800

14,800

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,500

12,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,600

14,600

02/07/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

15,100

15,100

02/07/06

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

تهران

15,200

15,200

02/07/05

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

13,000

13,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

13,000

13,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,800

15,800

02/07/05

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,400

14,400

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

02/07/05

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

13,800

13,800

02/07/05

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

14,900

14,900

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,600

15,600

02/07/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

13,800

13,800

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,500

14,500

02/07/04

مشاهده