ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آهن سوپر ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

12,000

12,000

01/02/27

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

12,500

12,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,010

12,010

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

12,200

12,200

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

13,700

13,700

01/02/27

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

12,800

12,800

01/02/27

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

12,400

12,400

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

12,500

12,500

01/02/27

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

12,650

12,650

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,200

11,200

01/02/27

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

01/02/27

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

12,700

12,700

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

12,200

12,200

01/02/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,800

12,800

01/02/27

مشاهده

آهن آلات حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

12,500

12,500

01/02/26

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

01/02/26

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

01/02/26

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,000

13,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

12,950

12,950

01/02/26

مشاهده

شرکت کیمیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,100

12,100

01/02/25

مشاهده