ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن سوپر ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

10,220

10,220

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,200

10,200

00/08/03

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,830

10,830

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

9,800

9,800

00/08/03

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

12,150

12,150

00/08/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

00/08/03

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

تهران

11,600

11,600

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

9,900

9,900

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,700

10,700

00/08/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

11,250

11,250

00/08/03

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,400

11,400

00/08/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات آهن جهاد

تهران - تهران

تهران

11,850

11,850

00/08/03

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

11,400

11,400

00/08/03

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

9,500

9,500

00/08/02

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,700

11,700

00/08/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,800

10,800

00/08/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,800

10,800

00/08/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,500

10,500

00/08/01

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,800

10,800

00/08/01

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,800

9,800

00/08/01

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

00/08/01

مشاهده