ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

سفاله چدن

سفاله چدن

تاریخ بروزرسانی : 03/03/09

میانگین خرده بار: 14,000

میانگین عمده بار: 15,600

از دیگر انواع ضایعات چدن، سفاله چدن است. سفاله چدن به براده ها و سفاله های ناشی از ماشین کاري قطعات چدنی خاکستري یا نشکن (داکتیل) که به صورت سفاله ناخنی شکل بوده گفته می شودکه قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند.‌ قیمت سفاله چدن از نوع ضایعات چدن درشت بار و ریزبار ارزان تر است

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر