ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

11,000

11,000

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,900

8,900

01/11/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

01/11/13

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

10,800

10,800

01/11/08

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

9,000

9,000

01/11/06

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

7,000

7,000

01/10/18

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

10,500

10,500

01/10/09

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

10,000

10,000

01/09/30

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

01/09/12

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

6,500

6,500

01/08/01

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/03/23

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

9,000

9,000

01/02/28

مشاهده

شرکت سپهر فولاد لنجان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/16

مشاهده