ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

10,500

10,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,860

8,860

01/03/05

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,300

9,300

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

10,000

10,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

8,600

8,600

01/03/02

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

10,500

10,500

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

10,500

10,500

01/03/01

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

9,200

9,200

01/02/31

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/02/31

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

9,000

9,000

01/02/28

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

9,200

9,200

01/02/27

مشاهده

آهن آلات حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,300

10,300

01/02/27

مشاهده

شرکت سپهر فولاد لنجان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/16

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,500

9,500

01/02/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

01/02/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,500

10,500

01/01/27

مشاهده

بنگاه عابدی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,600

7,600

01/01/21

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/12/10

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

7,800

7,800

00/11/26

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

00/11/23

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

9,500

9,500

00/11/08

مشاهده

بنگاه برادران عظیمی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

00/10/29

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

00/10/14

مشاهده