ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

7,900

7,900

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

7,120

7,120

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

7,500

7,500

01/07/04

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

01/07/04

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

7,000

7,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

8,500

8,500

01/05/12

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

5,700

5,700

01/05/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/05/08

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

01/05/04

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه فلزات مومنی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/03/23

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/02/31

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

9,000

9,000

01/02/28

مشاهده

شرکت سپهر فولاد لنجان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

01/02/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

00/11/23

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

9,500

9,500

00/11/08

مشاهده

بنگاه برادران عظیمی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

00/10/29

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

00/10/14

مشاهده