ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,180

8,180

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/08/06

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

8,000

8,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,300

8,300

00/08/06

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

9,000

9,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,000

8,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,000

7,000

00/08/04

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

8,000

8,000

00/08/01

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

8,000

8,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه برادران عظیمی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

00/07/29

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

9,000

9,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه مسعود خزان

تهران - اسلامشهر

تهران

8,900

8,900

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,500

8,500

00/07/21

مشاهده

آهن آلات حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/07/21

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

8,700

8,700

00/07/19

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

7,000

7,000

00/07/08

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه ضایعات اسماعیل پور

مازندران - بابل

مازندران

8,000

8,000

00/05/23

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

8,700

8,700

00/04/24

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

8,000

8,000

00/03/22

مشاهده

بنگاه پوردیان

مازندران - ساری

مازندران

8,000

8,000

00/03/21

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,800

8,800

00/03/12

مشاهده