ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مکانیکی و ته کارگاهی

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,200

11,200

02/03/13

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,000

7,000

02/03/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

13,000

13,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

11,200

11,200

02/03/10

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

11,500

11,500

02/03/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,000

11,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

13,300

13,300

02/02/28

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/02/23

مشاهده

بنگاه حاجیان

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

02/02/20

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

9,200

9,200

02/02/04

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

02/01/24

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

13,500

13,500

01/11/21

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه شمال شهر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/11/07

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

10,500

10,500

01/10/09

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

01/09/12

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

6,500

6,500

01/08/01

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/03/25

مشاهده