ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

سفاله پوشالی

سفاله پوشالی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/03

میانگین خرده بار: 13,270

میانگین عمده بار: 13,560

به براده و قراضه ناشی از ضایعات ماشین کاری و تراشکاری قطعات آهن و فولاد ضایعات سفاله آهن گفته می شود . ضایعات سفاله یا سوفاره آهن بسته به جنس قطعه ماشین کاری به دو دسته پوشالی و ناخنی تقسیم می شود. سفاله پوشالی به صورت در هم تنیده، سبک تر و حجیم تر از نوع ناخنی است و هزینه حمل و نقل بیشتری را تحمیل می کند.

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر