ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی بدنه

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/09/06

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

10,300

10,300

01/09/03

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,910

8,910

01/09/03

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

8,450

8,450

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/09/02

مشاهده

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,330

10,330

01/09/02

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

8,150

8,150

01/09/02

مشاهده

فولاد البرز غرب ابهر

زنجان - ابهر

زنجان

9,350

9,350

01/08/30

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

10,000

10,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,400

9,400

01/08/28

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

8,200

8,200

01/08/28

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

9,100

9,100

01/08/28

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,500

8,500

01/08/27

مشاهده

هامون لاله کاوه

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,800

8,800

01/08/23

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/08/07

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

10,000

10,000

01/08/01

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

8,700

8,700

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,500

8,500

01/06/19

مشاهده

بنگاه حیدریان

قم - قم

قم

7,500

7,500

01/05/30

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/04/30

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,200

11,200

01/04/27

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

10,000

10,000

01/04/17

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,900

11,900

01/04/15

مشاهده