ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی بدنه

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,200

14,200

02/01/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/01/08

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,170

14,170

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

11,500

11,500

02/01/04

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,400

12,400

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/01/03

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,800

13,800

01/12/27

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

12,600

12,600

01/12/23

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

01/11/25

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

13,400

13,400

01/11/21

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

01/11/16

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه مصدق

گلستان - گرگان

گلستان

9,000

9,000

01/11/01

مشاهده

هامون لاله کاوه

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,400

11,400

01/10/28

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

8,450

8,450

01/09/02

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/08/07

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

10,000

10,000

01/08/01

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/27

مشاهده