ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی بدنه

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,600

14,600

02/09/20

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

11,700

11,700

02/09/20

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

02/09/20

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/09/15

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,850

13,850

02/09/13

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

02/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

14,300

14,300

02/09/04

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,750

13,750

02/09/01

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,800

12,800

02/08/10

مشاهده

فولاد سازان صنعت میهن

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/29

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/07/26

مشاهده

بورس آهن آلات کرمی

زنجان - زنجان

زنجان

14,100

14,100

02/07/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

12,100

12,100

02/01/14

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه مصدق

گلستان - گرگان

گلستان

9,000

9,000

01/11/01

مشاهده

هامون لاله کاوه

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,400

11,400

01/10/28

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

8,450

8,450

01/09/02

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/08/07

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

10,000

10,000

01/08/01

مشاهده