ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات داکتیل درشت بار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

12,900

12,900

01/03/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

11,500

11,500

01/03/01

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

14,000

14,000

01/02/06

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,700

12,700

01/01/27

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/01/24

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

00/10/23

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

00/08/12

مشاهده

بنگاه نجیب بختیاری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

00/08/09

مشاهده

فولاد کاویان سپنتا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/05/31

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

00/01/29

مشاهده

بنگاه آهن آلات اتحاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

99/11/23

مشاهده

فولاد هامون نایژه

تهران - تهران

تهران

6,280

6,280

99/06/02

مشاهده

بنگاه ضایعات امید

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

99/02/24

مشاهده