ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

داکتیل ریزبار

داکتیل ریزبار

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 14,000

میانگین عمده بار: 17,100

داکتیل نوعی چدن نشکن است که دارای نقطه ذوب کم بوده و نسبت به ضربه و سایش مقاوم می باشد. این نوع چدن از طریق آنیل سازی از چدن سفید به دست می آید. چدن اگر منجمد شود، شکل گلوله‌ای به خود می‌گیرد. به همین خاطر برای ساخت قطعاتی که پیکربندی پیچیده دارند، کاربرد فراوانی دارد. قابلیت بازیافت هم از ویژگی های مهم آن می باشد. این نوع ضایعات پس از شکستن قطعات بزرگ ضایعات داکتیل بدست می آید و ابعاد قطعات خردشده متناسب با دهانه کوره های آلیاژسازی آماده ذوب می باشد.

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر