ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

11,600

11,600

01/03/05

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

10,800

10,800

01/03/05

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

11,650

11,650

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

11,500

11,500

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,300

11,300

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,500

10,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

12,200

12,200

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,300

11,300

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,600

11,600

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,600

11,600

01/03/04

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

12,100

12,100

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

12,300

12,300

01/03/04

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

11,700

11,700

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

11,700

11,700

01/03/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

01/03/03

مشاهده