ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

11,500

11,500

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

12,500

12,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

12,300

12,300

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

13,700

13,700

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/01/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

02/01/01

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,500

11,500

02/01/01

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,800

10,800

01/12/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,800

11,800

01/12/27

مشاهده