ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,520

9,520

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

10,900

10,900

00/08/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,600

11,600

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,300

11,300

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,050

10,050

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

00/08/05

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

00/08/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

00/08/05

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

00/08/05

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

9,100

9,100

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

00/08/04

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

10,800

10,800

00/08/04

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

11,300

11,300

00/08/04

مشاهده

بنگاه شاهنظری

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

فولاد آذر غلطک

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

10,750

10,750

00/08/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

11,000

11,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

11,000

11,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده