ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,500

13,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,500

11,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

12,500

12,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,500

15,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,200

12,200

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,300

15,300

02/07/02

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/07/02

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/07/01

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,000

16,000

02/07/01

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

14,000

14,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/06/30

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,900

12,900

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

13,500

13,500

02/06/30

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

15,900

15,900

02/06/29

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,700

14,700

02/06/29

مشاهده