ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,500

10,500

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,200

12,200

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,500

10,500

01/09/05

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,300

10,300

01/09/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,360

8,360

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

10,500

10,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/09/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

8,500

8,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

8,800

8,800

01/09/04

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

01/09/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,300

8,300

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,800

8,800

01/09/02

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

9,300

9,300

01/09/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/09/01

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

01/09/01

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

11,000

11,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

8,700

8,700

01/09/01

مشاهده