ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

8,800

8,800

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

9,400

9,400

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,300

8,300

01/09/02

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

9,950

9,950

01/09/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/09/01

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

8,800

8,800

01/08/28

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,600

7,600

01/08/26

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,500

8,500

01/08/26

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

8,400

8,400

01/08/23

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

8,600

8,600

01/08/22

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/08/15

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

01/07/07

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

8,000

8,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

7,000

7,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

7,600

7,600

01/06/19

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

7,300

7,300

01/05/08

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/04/27

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

01/04/04

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

8,500

8,500

01/03/30

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

10,000

10,000

01/03/01

مشاهده