ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سفاله ناخنی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

9,200

9,200

01/03/05

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

12,250

12,250

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

10,900

10,900

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

10,800

10,800

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,200

9,200

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,200

10,200

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

10,700

10,700

01/03/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,200

10,200

01/03/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,000

12,000

01/03/01

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,800

11,800

01/03/01

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

10,000

10,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

01/02/31

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

01/02/25

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,600

11,600

01/02/17

مشاهده

صنایع متالورژی الوند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/02/11

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

01/02/11

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/02/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,500

10,500

01/02/05

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

10,500

10,500

01/02/02

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

9,200

9,200

01/01/28

مشاهده