ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات در و پنجره

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,700

14,700

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

14,600

14,600

02/09/20

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,500

12,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/09/20

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,700

13,700

02/09/20

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

15,800

15,800

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

15,400

15,400

02/09/19

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

14,800

14,800

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,300

16,300

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده