ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

9,000

9,000

01/02/27

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/02/27

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

10,100

10,100

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,500

9,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,700

9,700

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/02/27

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,100

11,100

01/02/27

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

9,300

9,300

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

8,400

8,400

01/02/27

مشاهده

آهن آلات حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,200

9,200

01/02/27

مشاهده

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

6,500

6,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

7,800

7,800

01/02/26

مشاهده

بنگاه رمضان زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,000

9,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

8,800

8,800

01/02/26

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/02/26

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,500

8,500

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,200

9,200

01/02/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

01/02/25

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

8,500

8,500

01/02/25

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

9,250

9,250

01/02/25

مشاهده