ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه آراد

قم - قم

قم

9,000

9,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

8,500

8,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

8,000

8,000

02/07/04

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,500

10,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

8,000

8,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

10,000

10,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

9,500

9,500

02/07/02

مشاهده

گاراژ شاه منصوری

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

02/07/01

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

10,000

10,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

02/07/01

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

7,000

7,000

02/06/31

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,300

10,300

02/06/30

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/06/29

مشاهده