ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

8,000

8,000

01/09/14

مشاهده

نگین فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

7,000

7,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

6,500

6,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

7,000

7,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/09/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

6,300

6,300

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/09/13

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

6,650

6,650

01/09/13

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

5,900

5,900

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

7,000

7,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

6,000

6,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/09/12

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

6,000

6,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

6,200

6,200

01/09/12

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

7,000

7,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

6,050

6,050

01/09/12

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

7,200

7,200

01/09/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

01/09/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

6,000

6,000

01/09/12

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

7,500

7,500

01/09/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

6,500

6,500

01/09/12

مشاهده