ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

10,500

10,500

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,000

9,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

6,000

6,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

7,500

7,500

02/01/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

6,500

6,500

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

02/01/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/01/01

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

8,000

8,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

6,000

6,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/12/28

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/12/26

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/12/26

مشاهده