ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب کهنه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

8,500

8,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/08/03

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,850

8,850

00/08/03

مشاهده

بنگاه سرخ آبادی

خراسان رضوی - تایباد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/08/03

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

9,900

9,900

00/08/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

7,500

7,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

00/08/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

7,500

7,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

00/08/02

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

7,500

7,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

7,000

7,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

00/08/01

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

7,000

7,000

00/08/01

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,000

8,000

00/08/01

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

6,800

6,800

00/08/01

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

7,500

7,500

00/08/01

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

6,700

6,700

00/08/01

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

7,000

7,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه حسن هاشمی

یزد - یزد

یزد

7,100

7,100

00/07/30

مشاهده

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

6,000

6,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه برادران عظیمی

گیلان - رشت

گیلان

9,500

9,500

00/07/30

مشاهده