ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

11,200

11,200

00/08/03

مشاهده

فولاد کویر دامغان

سمنان - دامغان

سمنان

11,120

11,120

00/08/03

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

11,300

11,300

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,800

9,800

00/08/03

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

00/08/03

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,100

11,100

00/08/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,400

10,400

00/08/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

00/08/03

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

00/08/03

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات آهن جهاد

تهران - تهران

تهران

11,400

11,400

00/08/03

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه پارس غرب

قزوین - قزوین

قزوین

11,300

11,300

00/08/03

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

11,100

11,100

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,000

11,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

11,500

11,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,200

11,200

00/08/02

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

00/08/02

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

11,300

11,300

00/08/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,300

10,300

00/08/01

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

00/08/01

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,500

9,500

00/08/01

مشاهده